Hydropian 100 - ARBET

Wymiary płyt 1000x500mm Grubość płyt od 20 do 300mm Krawędzie proste lub "na zakładkę"

Ze względu na swoje właściwości Hydropian powinno się stosować w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wyższym obciążeniom (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-En 13163(F.2): 30 kPa, tj. 3000 kg/m2, jak:
- ściany piwnic, podmurówek i fundamentów
- posadzki, podłogi na gruncie i tarasy, szczególnie pracujące pod obciążeniem
- „zielone tarasy” i „wiszące ogrody”
- dachy płaskie i o odwróconym układzie warstw tzw. „dachy odwrócone”
- parkingi dachowe, garaże
- w budownictwie drogowym i mostowym jako wypełnienie nasypów
- w konstrukcjach inżynierskich

Hydropian 100 - ARBET
Hydropian 100 - ARBET

Zobacz też

Fasada Classic - ARBET

Fasada Classic - ARBET

Fasada Komfort - ARBET

Fasada Komfort - ARBET

Fasada Grafit - ARBET

Fasada Grafit - ARBET

Podłoga/Dach Expert - ARBET

Podłoga/Dach Expert - ARBET

Parking - ARBET

Parking - ARBET

Tonopian - ARBET

Tonopian - ARBET

Katalog
produktów